urlop macierzynski

Urlop macierzyński jest jednym z typów urlopu rodzicielskiego. Udzielany jest kobiecie, która wkrótce urodzi dziecko lub właśnie je urodziła, adoptowała lub przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej. Zgodnie z polskim prawem urlop macierzyński jest obowiązkowy i płatny. Podczas niego kobiecie przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 100% podstaw wymiaru zasiłku. Zobacz, co jeszcze musisz wiedzieć o urlopie macierzyńskim.

Ile trwa urlop macierzyński?

Wymiar urlopu macierzyńskiego zależy od liczby urodzonych dzieci w trakcie jednego porodu. Na chwilę obecną w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi on 30 tygodni, bliźniaków 31 tygodni, a trojaczków 33 tygodnie. Na każde kolejne dziecko z ciąży mnogiej przysługują kolejne dwa tygodnie urlopu macierzyńskiego.

Komu przysługuje urlop macierzyński?

Z urlopu macierzyńskiego może skorzystać kobieta, która jest zatrudniona na umowę o pracę. Obowiązkowa musi ona wykorzystać 14 tygodni. Pozostałe 6 tygodni urlopu macierzyńskiego może być wykorzystane przez ojca dziecka. Aby jednak mógł on z niego skorzystać, musi być ubezpieczony.

urlop macierzynski ile trwa

Kiedy można iść na urlop macierzyńskie?

Na urlop macierzyński można iść jeszcze przed porodem. Polskie prawo dopuszcza wykorzystanie 6 tygodni urlopu przed urodzeniem dziecka. Jeżeli chce się skorzystać z takiej opcji, należy odpowiednio wcześniej złożyć wniosek o urlop macierzyński. Wiosek składa się u pracodawcy. Jeżeli nie chce się skorzystać z urlopu macierzyńskiego przed urodzeniem dziecka, a dopiero po wystarczy, że po porodzie przedstawi się pracodawcy zaświadczenie o porodzie wydawane przez szpital oraz akt urodzenia dziecka.

Zasiłek macierzyński

Młodym mamom przebywającym na urlopie przysługuje zasiłek macierzyński, który jest wypłacany przez pierwszy rok życia dziecka. Ten rodzaj pomocy obowiązuje również te mamy, które w czasie ciąży i porodu nie były zatrudnione na umowę o pracę. Wysokość zasiłku macierzyńskiego wynosi tysiąc złotych. Kwota ta obowiązuje jednak mamy, które nie były zatrudnione na umowę o pracę, w innym przypadku wysokość zasiłku macierzyńskiego jest wyliczana na podstawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za pracę w ciągu roku przed przejściem na urlop macierzyński. W przypadku krótszego stażu pracy, pod uwagę będzie brany czas, w którym kobieta pozostawała w stosunku pracy. W przypadku jeśli z obliczeń wynika, że zasiłek macierzyński będzie mniejszy niż tysiąc złotych, państwo dopłaci resztę kwoty.

kiedy isc na urlop macierzysnki

Co po urlopie macierzyńskim?

Po zakończeniu urlopu macierzyńskiego młoda mama może wrócić do pracy, na zajmowane wcześniejsze stanowisko, lub też zdecydować się na wykorzystanie urlopu rodzicielskiego. Trwa on maksymalnie 32 tygodnie przy jednym dziecku i 34 przy ciąży bliźniaczej i mnogiej. Urlop rodzicielskiego jest płatny Co więcej, mogą z niego skorzystać obydwoje z rodziców, a nawet przebywać na nim w tym samym czasie – wtedy jego długość wynosi 16 tygodni. Wniosek o urlop rodzicielski należy złożyć nie później niż 21 dni przed jego rozpoczęciem. Pracodawca zobowiązany jest go uwzględnić.  Oprócz wniosku do pracodawcy składa się również pisemne oświadczenie o braku zamiar korzystania z urlopu przez okres wskazany we wniosku przez drugiego rodzica lub oświadczenie o okresie, w którym drugi z rodziców zamierza korzystać z tego urlopu.

 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here