Przedszkole to niezwykle ważna placówka kształcenia. Przedstawiając nauczanie w przedszkolu ukazuje się, że nauczyciel to osoba, której doświadczenie, wykształcenie i cechy charakteru pozwalają na prowadzenie lekcji dydaktyczno-wychowawczych.

To niezwykle uproszczona definicja tego zawodu, bardzo podobnie jak nasze wyobrażenia o tym zawodzie po wielu doświadczeniach z lat szkolnych. Nie ma sposobu, aby przybliżyć całości zagadnień powiązanych z wykonywaniem owego zawodu, jednakże kilka kwestii warto opisać. Wybór jest ogromny bowiem możemy wybierać pomiędzy: prywatne przedszkole bądź przedszkole niepubliczne.

Obowiązki, jakie posiada nauczyciel w opiece nad przedszkolakami

Nauczyciele bądź wychowawcy wykonują zawód zaufania publicznego, pracę o dość szczególnym charakterze z punktu widzenia zadań publicznych oraz niezwykłej troski o realizację interesu publicznego. Wówczas rodzice powierzają im w opiece swoje dzieci. Nie jest trudno sobie wyobrazić jak wielki ciężar spoczywa na nauczycielu, który musi bowiem pogodzić standardy narzucone poprzez system edukacji, coraz to wyższe wymagania co do poziomu nauczania dzieci, wysokich norm moralnych, czy nawet etycznych z tym, co można nazwać „nieokrzesaną masą uczniowską”. Zatem należy zadać pytanie na jakie przedszkole zdecydować się: prywatne bądź niepubliczne.

Wymagania związane z pracą z przedszkolakami

Albowiem wykonywanie tego zawodu łączy się z pewnymi wymaganiami wobec tej osoby wykonującej, a przede wszystkim kierowaniem się zasadami etyki zawodowej wówczas nie tylko w godzinach pracy, ale i także poza nimi. Wychowawcy obdarzani są dużym zaufaniem przez społeczeństwo, zaś ich główną powinnością jest wypełnianie przyjętej już roli w sposób niezwykle staranny. Poprowadzenie lekcji jest sednem całej pracy nauczyciela. W czasie zajęć przedszkolaki poznają zupełnie nowy materiał, który potem podlega opracowywaniu.

Dodatkowo podczas lekcji systematyzowana jest owa wiedza, powtarzany materiał, utrwalane zdobyte już wcześniej informacje oraz umiejętności. Zupełnie inną kwestią jest sprawdzanie postępów w nauce oraz ocena posiadanej poprzez dzieci wiedzy. Na podstawie tych spostrzeżeń prowadzone są określone zajęcia korygujące oraz uzupełniające. W czasie zajęć nauczyciel może skorzystać z różnych form nauki i narzędzi mających ten proces zwyczajnie ułatwić. Należy mieć na uwadze, że niepubliczne przedszkole to takie, do którego ciężko jest się dostać. Warto również wziąć pod uwagę przedszkole prywatne.

Prowadzenie zajęć

Lekcje mogą przybierać formę dyskusji, zabaw, warsztatów czy zajęć z wykorzystaniem sprzętu audio-wizualnego. Dokładnie każda z tych metod przynosi bardzo odmienne efekty, uczy bowiem samodyscypliny, pracy zespołowej, prawidłowego argumentowania swoich racji, dość praktycznego podejścia do opracowywanego tematu i naprawdę wielu innych. Oddzielając opis profesji nauczyciela z fachowych terminów oraz wzniosłych słów można bowiem przedstawić dzień jego pracy jako ciągłe oddziaływanie na swoich przedszkolaków, wówczas prezentowanie właściwej postawy, reakcje odpowiednie do sytuacji, tak aby dobrze spełnić swoją rolę.

Kluczową część dnia pracy nauczyciel spędza prowadząc zajęcia. Jednakże jego zadania nie ograniczają się tylko i wyłącznie do wykładania przedmiotu. Po każdej skończonej lekcji, jak wiadomo, uczniowie mają przerwy, na których szczególnym obowiązkiem pedagogów jest pełnienie opieki. Bardzo częstym widokiem jest przechadzający się pośród uczniów nauczyciel spożywający śniadanie, w międzyczasie prowadzący konwersacje z podopiecznymi albo uspokajający tych bardziej pobudzonych.

Dodatkowe zajęcia

Należy wspomnieć, że bardzo często nauczyciele prowadzą, prócz obowiązkowych lekcji, dość rozmaite zajęcia dodatkowe. Pewna część z nich ma na celu wyrównanie tych szans słabszych uczniów, inne wręcz przeciwnie pogłębianie wiedzy zdolniejszej grupy. Często organizuje się zajęcia dedykowane dla coraz szerszej grupy uczniów, które mają wówczas poszerzać horyzonty, rozbudzać ich zainteresowania, kształtować ową postawę prospołeczną oraz wiele innych.

Tymczasem nieodłączną częścią tej pracy jest uczestnictwo w radach pedagogicznych czy zebraniach z rodzicami. Następny, tym razem niewidoczny teren pracy nauczyciela, to prowadzenie pewnego rodzaju dokumentacji powiązanej z procesem nauczania. Mało osób planujących karierę nauczycielską jest bowiem przygotowanych na tak ogromny zalew biurokracji. Zatem jaką decyzję warto jest podjąć odnośnie wyboru: niepubliczne przedszkole czy przedszkole prywatne?

Podsumowanie

Obraz obecnego nauczyciela nie przedstawia się najlepiej. Pedagog w tych czasach jest postrzegany jako deprecjonowany oraz bardzo często pogardzany, przytłoczony masą biurokratycznych obowiązków a także siatką z zakupami, jak też programem, który należy realizować, nauczyciel wydaje się być bowiem niewiele znaczącą mrówką. Zatem przedszkole zyskuje na coraz większej popularności.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here